Workout på dina villkor

Tips

Minst lika viktigt som vikter

När man tänkt anlägga ett hemmagym och planerar inför detta är det lätt att man förhållandevis fokuserar för mycket på vissa specifika saker och till viss del råkar bortse från andra viktiga element i utrustningen.

Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket fria vikter du har, om de inte lyfts på rätt sätt och från rätt utgångspunkter. Det kan även ur rent säkerhetsmässig synpunkt vara farligt att bortprioritera vissa ställningar för vikter eller träningsbänkar. Erfarna användare känner till vikten av olika sorters redskap och fungerande anordningar och vad man tappar om man inte har tillgång till en välfungerande träningsbänk när vissa övningar ska genomföras.

När det kommer till just träningsbänkar finns ett stort urval av dessa riktat till olika sorters övningar. Några konkreta exempel:

  • Den kanske vanligaste, raka bänken, där många varianter är ställbara för att även kunna tillgodose behovet av sittande övningar i lutning och där du även får stöd för ryggen. 
  • Magträningsbänk med stöd för ben och fötter, fungerande som motstånd till kraften i de olika magövningarna.
  • Hyperextention-bänk för rygg och bål-övningar med stöd för ben och fötter som motstånd för kraften i övningarna.
  • Bicepscurl-bänk med avlastning och stöd för dina armar i de olika bicepsövningarna.

Utan tillgången till den sortens utrustning för optimal träning faller snabbt idén om ett välfungerande gym. Att spara in någon eller några tusenlappar är helt enkelt i slutändan inte värt det om du faktiskt har intentionen att skapa något hållbart. Billigare vägval kan ha en mängd olika egenskaper som du helst skulle vara utan. Egenskaper som att att du kan vara obalanserade eller helt enkelt för små.

Som med det mesta i livet när det gäller att organisera något måste du tänka logisk och undvika alltför många genvägar. Börja hellre i mindre skala men med en bra grund om ekonomin skulle vara ett hinder och bygg sedan långsiktigt vidare tills du helt enkelt känner att du uppnått något där du kan känna dig nöjd.